Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 54616. IČO 25610384

Foto před odprášením Foto po odprášení

odstraňování prašnosti mokrou cestou - mlžení nebo skrápění / ochlazování prostředí, hmoty nebo povrchu těles / ochlazování spalin nebo jiných plynů / zvlhčování prostředí, hmoty nebo povrchu těles / zachycení tuhých znečišťujících látek (TZL) v plynech mokrou cestou - mokrý filtr / kontinuální směšování kapalin nebo plynů / rozprašovací trysky, vzduchovodní trysky, vodní trysky

©Dominik Turchich, 2004