KONTAKT

ProEnvi s.r.o.
Krohova 2243/20
160 00 Praha
Česká republika


Tel.: (+420) 233 330 784
Fax: (+420) 233 332 241 (243)
e‑mail: proenvi@proenvi.cz
https://historie.proenvi.cz


Kontaktní osoby:

Ing. Jiří Kuf
jednatel
mobil: 777 312 084
e‑mail: kuf@proenvi.cz


Ing. Jan Kára
mobil: 777 312 081
e‑mail: proenvi@proenvi.cz


RNDr. Kateřina Kufová
propagace
mobil: 777 003 399
e‑mail: kufova@proenvi.cz
©Dominik Turchich, 2004