PROFIL FIRMY

Firma ProEnvi s.r.o. byla založena jako stoprocentně česká společnost v roce 1997. Hlavním zaměřením firmy je ochrana a zlepšování životního prostředí. V počátcích se vedle aplikací v oblasti ochrany ovzduší firma zabývala rovněž dodávkou zařízení pro čistírny odpadních vod, v současné době se těžiště naší činnosti přesunulo více k řešení problémů v oblasti ochrany ovzduší a v dalších speciálních aplikacích. Naše technologie v oblasti odprášení byla oficiálně uznána a schválena k užívání Českou inspekcí životního prostředí. Neustále se věnujeme vývoji a dalšímu zdokonalování námi vyvinuté technologie. Dnes můžeme nabídnout moderní, plně automatizované řešení konkrétního problému od návrhu až po realizaci, samozřejmostí je záruční a pozáruční servis. Firma má na kontě řadu úspěšných zakázek provedených na klíč, nebo formou subdodávek pro generální dodavatele vyšších technologických celků. Kromě České republiky a Slovenska máme své zákazníky také v Itálii, Rakousku, Irsku, Íránu a Chorvatsku.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 54616.

IČO: 25610384
DIČ: CZ 25610384

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

KB PRAHA, č.ú. 1454380217 / 0100
eBANKA, č.ú. 120241001 / 2400
©Dominik Turchich, 2004